Strona głównaNowe Prawo od 2022
Google translate
Jesteśmy wyłącznym Dystrybutorem w Polsce:
...jest pusty

Wybierz walutę:
Waluty
System zadaszenia szklanego, mod. sabre
Netto: 283.00 zł
Brutto: 348.09 zł
Dystans elewacyny DIMO-BLOCK - 200 mm
Netto: 31.68 zł
Brutto: 38.97 zł
Dystans elewacyny DIMO-BLOCK - 150 mm
Netto: 24.89 zł
Brutto: 30.61 zł
Dystans elewacyny DIMO-BLOCK - 200 mm
Netto: 31.68 zł
Brutto: 38.97 zł
Dystans elewacyny DIMO-BLOCK - 150 mm
Netto: 24.89 zł
Brutto: 30.61 zł
Zawias regulowany M12, AISI 304, udźwig 40 kg
Netto: 40.04 zł
Brutto: 49.25 zł
Napinacz linki Ø5,0 mm, AISI 316
Netto: 81.51 zł 66.00 zł
Brutto: 100.26 zł 81.18 zł
Wariant C - mocowanie do szkła od 12 do 16 mm, aluminium, RAL 7016 antracyt
Netto: 18.00 zł 15.90 zł
Brutto: 22.14 zł 19.56 zł
System zadaszenia szklanego, mod. stiletto
Netto: 220.00 zł 180.00 zł
Brutto: 270.60 zł 221.40 zł
Zakończenie pochwytu drewnianego Ø42,0 mm + adapter, AISI 304, RAL 9005
Netto: 45.44 zł 25.00 zł
Brutto: 55.89 zł 30.75 zł
Uchwyt do szkła model 22 dla słupka Ø42,4 mm, ZAMAK, surowy
Netto: 15.40 zł 11.00 zł
Brutto: 18.94 zł 13.53 zł

Nowe Prawo od 2022


Szanowni Państwo,

Poczuwamy się w obowiązku do poinformowania naszych klientów o zmianach prawnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii w dniu 8 grudnia 2021 wydało Rozporządzenie kończące pięcioletni okres przejściowy, po którym każdy producent zestawu balustrad i poręczy chroniących przed upadkiem jest zobowiązany do wydania jednego z czterech dostępnych w prawie dokumentów. Pokrótce chcielibyśmy przedstawić wady i zalety procedur zmierzających do uzyskania stosownych uprawnień (tutaj tekst rozporządzenia).

Podstawową zasadą umożliwiającą montaż balustrady na terenie całej Europy to posiadanie potwierdzonej Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Według definicji: Zakładowa Kontrola Produkcji – to stała, wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania.
Tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w tej sprawie.


Kolejnym krokiem jest wybór jednej z czterech dostępnych ścieżek:


1. Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych tzw. znak CE

Zalety:
Producent posiadający uprawnienia do nadawania znaku CE może dystrybuować swoje balustrady na terenie całej Unii Europejskiej. Oznakowana balustrada znakiem CE może służyć do dalszej odsprzedaży np. firmie montażowej. Montażysta po zakończeniu instalacji balustrady na obiekcie budowlanym może się posłużyć Deklaracją Właściwości Użytkowych wystawioną przez producenta i przedłożyć ją inwestorowi. Dokument Europejskiej DWU jest potrzebny w trakcie odbiorów końcowych prowadzonych przez Państwową Inspekcją Nadzoru Budowlanego.

Wady: Producent musi wykonać kosztowną dokumentację techniczną zawierającą obliczenia statyczne, a jeżeli jest potrzeba to również badania laboratoryjne. Balustrada oferowana w innych krajach niż siedziba producenta powinna posiadać stosowne tłumaczenia w zakresie instrukcji montażu. Firma wykonująca montaż balustrady ze znakiem CE jest zobowiązana do wykonania instalacji balustrady zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta. Producent balustrady ponosi odpowiedzialność za wykonanie konstrukcji balustrady zgodnie z założeniami projektowymi, a montażysta za instalację balustrady zgodnie z instrukcją.

Jak zdobyć?
Pierwszym krokiem Producenta jest uzyskanie Zakładowej Kontroli Produkcji. Kolejną czynnością jest zachowanie zgodności produktu z Europejską Normą. Na dzisiaj Parlament Europejski prowadzi prace nad Normą Zharmonizowaną, daty zakończenia prac nie jest znana. Inną drogą jest poddanie balustrady Europejskiej Ocenie Technicznej, którą wykonuje notyfikowany ośrodek badawczy. Wysłaliśmy w tym temacie zapytanie do kilkudziesięciu ośrodków badawczych w Europie, we wszystkich przypadkach odpowiedź była taka sama: „brak procedur badawczych”. Na rynku pojawiły się balustrady ze znakiem CE wyprodukowane na podstawie Normy EN 1090, Niestety tutaj nie mamy dobrych informacji. Norma EN 1090 może być stosowana tylko dla balustrad konstrukcyjnych (odpowiedź GUNB 17.06.2019).  2. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych tzw. znak B

Zalety: Producent posiadający uprawnienia do nadawania znaku B może dystrybuować swoje balustrady na terenie Polski. Oznakowana balustrada znakiem B może służyć do dalszej odsprzedaży np. firmie montażowej. Montażysta po zakończeniu instalacji balustrady na obiekcie budowlanym może się posłużyć Deklaracją Właściwości Użytkowych wystawioną przez producenta i przedłożyć ją inwestorowi. Dokument Krajowej DWU jest potrzebny w trakcie odbiorów końcowych prowadzonych przez Państwową Inspekcją Nadzoru Budowlanego.

Wady: Producent musi wykonać kosztowną dokumentację techniczną zawierającą obliczenia statyczne, a jeżeli jest potrzeba to również badania laboratoryjne. Firma wykonująca montaż balustrady ze znakiem B jest zobowiązana do wykonania instalacji balustrady zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta. Producent balustrady ponosi odpowiedzialność za wykonanie konstrukcji balustrady zgodnie z założeniami projektowymi, a montażysta za instalację balustrady zgodnie z instrukcją.


Jak zdobyć? Pierwszym krokiem jest uzyskanie Zakładowej Kontroli Produkcji. Kolejną czynnością jest zachowanie zgodności produktu z Polską Normą budowlaną. Na dzisiaj w Polsce nie opracowano Normy budowlanej określającej zasady produkcji i montażu zestawu balustrad i poręczy chroniących przed upadkiem. Jedyną możliwą ścieżką jest przejście Krajowej Oceny Technicznej wykonywanej w Instytucie Techniki Budowlanej. Dla wielu krajowych producentów balustrad uzyskanie znaku B jest niemożliwe ze względu na bardzo wysokie koszty jakie należy ponieść w ITB oraz czas jaki należy poświęcić na uzyskanie niezbędnych dokumentów (procedura zajmuje okres około jednego roku).3. Jednostkowe zastosowanie materiału budowlanego (balustrady)

Zalety: Producent stosujący na swoje wyroby zasadę jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego nie jest ograniczony do jednego lub kilku wzorów balustrad. Można stosować w tym przypadku designerskie rozwiązania dopasowane do charakteru budynku lub jego użytkownika.

Wady: Producent balustrady jest zobowiązany do wykonania każdorazowo indywidualnej dokumentacji technicznej wraz z obliczeniami statycznymi oraz do wydania instrukcji obsługi na swój wyrób inwestorowi. Projekt techniczny balustrady musi być uzgodniony z projektantem budynku oraz po zakończeniu prac producent musi wydać Oświadczenie o jednostkowym zastosowaniu balustrady. Wyrób nie może być produkowany seryjnie i po demontażu nie może być odsprzedany lub zamontowany na innym obiekcie budowlanym.

Jak zdobyć? Pierwszym krokiem jest uzyskanie Zakładowej Kontroli Produkcji. Kolejną czynnością jest pozyskanie do współpracy projektanta z uprawnieniami konstrukcyjnymi, który będzie sporządzał na oferowane balustrady niezbędną dokumentację techniczną. Producent takiej balustrady bierze pełną odpowiedzialność za swój wyrób. Należy tutaj pamiętać o podstawowych zasadach projektowych, które muszą być zgodne z Eurokodami PN-EN-1991-1-1, gdzie dla budownictwa jednorodzinnego obciążania poziome obliczono na 0,5kN i dla pozostałych budynków 1,0kN. Niestety podstawy projektowe są bardzo często pomijane, a dokumentacja projektowa jest wykonana przez osoby do tego nieuprawnione. Należy tutaj ostrzec, że za wykonanie balustrady niebezpiecznej dla zdrowia i życia grozi kara 10 lat pozbawienia wolności oraz kara grzywny do 2 000 000 zł. Nowe przepisy umożliwiają inwestorowi prawo do roszczenia odszkodowania za niezgodną z przepisami balustradę.    


4. Oświadczenie o wzajemnym uznaniu (balustrady)

Zalety: Dokument oświadczenia wydaje firma będąca przedstawicielem europejskiego producenta zestawu balustrad w Polsce. Nabywca krajowy na podstawie tego dokumentu może wykonać montaż balustrady bez zbędnej dokumentacji. Oświadczenie o wzajemnym uznaniu jest jedynym dokumentem potrzebnym w trakcie odbiorów technicznych budynku w PINB.

Wady: Zestaw do wykonania balustrady i poręczy chroniącej przed upadkiem może pochodzić tylko z krajów członkowskich UE oraz Turcji. Balustrada jako produkt musi być wykonana zgodnie z Normą budowlaną obowiązującą na terenie państwa pochodzenia producenta i dopuszczoną w tym kraju do obrotu. Montaż musi być wykonany zgodnie z instrukcją producenta. Producent balustrady ponosi odpowiedzialność za wykonanie konstrukcji balustrady zgodnie z założeniami projektowymi, a montażysta za instalację balustrady zgodnie z instrukcją.


Jak zdobyć? Pierwszym krokiem jest uzyskanie Zakładowej Kontroli Produkcji. Kolejną czynnością jest rozpoczęcie współpracy handlowej z firmą będącą przedstawicielem europejskiego producenta w Polsce.


 


W oparciu o posiadaną wiedzę prawną i techniczną postanowiliśmy przygotować dla naszych klientów ofertę na poniższe usługi:

1. Szkolenie oraz pomoc we wdrożeniu Zakładowej Kontroli Produkcji.

Opracowaliśmy przewodnik systemu jakości zgodny z Normami 1090-2 i 1090-3 dzięki któremu:

- prowadzimy szkolenia w zakresie prawidłowego prowadzenia ZKP
- pomagamy we wdrożeniu ZKP
- przeprowadzamy coroczne audyty kontrolne ZKP

2. Oświadczenie o wzajemnym uznaniu.

Nasza firma jest wyłącznym importerem zestawów balustrad aluminiowych marki AKOS LTD oraz dystrybutorem w Polsce marki AVIS ZABRADLI s.r.o.
Dzięki współpracy z firmami AKOS LTD oraz AVIS ZABRADLI s.r.o. możemy oferować Państwu zestawy balustrad i poręczy chroniących przed upadkiem w uproszczonej procedurze. Firmy zainteresowane montażem naszych zestawów balustrad i poręczy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

tel. 665 224 797
e-mail: szymon.avis@wp.pl


Cennik na 2022 r. :

Szkolenie we wprowadzeniu Zakładowej Kontroli Produkcji + pierwszy audyt kontrolny oraz szkolenie o tematyce balustrady w świetle nowych przepisów. 3000,00zł netto
Kolejny coroczny audyt kontrolny Zakładowej Kontroli Produkcji 2000,00zł netto
Umowa handlowa umożliwiająca montaż zestawów balustrad marki AKOS i AVIS Zabradli na okres 1 roku (kaucja zwrotna oraz zobowiązanie do zakupu materiałów o wartości min. 30 000zł netto przez okres 12 mieś. od dnia podpisania umowy). kaucja 3000,00zł nettoDefinicje użytych pojęć:

Zakładowa Kontrola Produkcji  – stała, wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania.

Deklaracja Właściwości Użytkowych
- zawiera informacje o właściwościach użytkowych wyrobu w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk. Dokument ten jest podstawą do umieszczania na wyrobie oznakowania „B” lub „CE”. Jego sporządzenie jest konieczne do wprowadzenia wyrobu na rynek.

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. ITB opracowało system, według którego prowadzi badania laboratoryjne podczas których dokonuje się sprawdzenia fizycznej wytrzymałości balustrad określonej w  Eurokodach PN-EN-1991-1-1, gdzie dla budownictwa jednorodzinnego obciążania poziome obliczono na 0,5kN i dla pozostałych budynków 1,0kN.

Jednostkowe zastosowanie balustrady
- jak sama nazwa wskazuje jest to wyrób budowlany podlegający jednostkowemu zastosowaniu, nie jest produktem wytwarzanym seryjnie, a tym samym nie może on stanowić przedmiotu swobodnego obrotu handlowego. W praktyce oznacza to, że nie można go odsprzedać, odstąpić ani przekazać w innym celu, w tym do zastosowania w innym obiekcie budowlanym, niż było to zakładane na początku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, produkty dopuszczone na zasadach jednostkowego zastosowania, muszą zostać wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta konkretnego budynku lub z nim uzgodnionej, a także musi zostać wydane oświadczenie producenta, w którym zapewnia, że dany wyrób budowlany pozostaje zgodny z dokumentacją przygotowaną przez projektanta oraz z obowiązującymi przepisami. Jednostkowego zastosowania balustrady nie można zastosować na placu budowy składającym się z wielu tych samych budynków opartych na tym samym projekcie.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.

Oświadczenie producenta o jednostkowym zastosowaniu powinno zawierać:
1) nazwę i adres wydającego oświadczenie;
2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
3) identyfikację dokumentacji technicznej;
4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz
przepisami;
5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być
zastosowany;
6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.

Czy nowe przepisy dotyczą również balustrad w obiektach już wcześniej odebranych do użytku?
Według prawa budowlanego Art. 46. Kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.