Google translate
Jesteśmy wyłącznym Dystrybutorem w Polsce:
Waluty
...jest pusty

Wybierz walutę:
Kolanko przegubowe ( - 90° do   90° ), wklejane w rurę Ø42,4 x 2,0 mm, AISI 316
Netto: 98.35 zł 72.00 zł
Brutto: 120.97 zł 88.56 zł
Uchwyt szkła od 8 do 17,52 mm, dla słupka Ø42,4 mm, AISI 304, szlifowany
Netto: 25.00 zł 21.00 zł
Brutto: 30.75 zł 25.83 zł
Uchwyt do szkła model 20, dla powierzchni płaskiej, AISI 316, szlifowany
Netto: 35.00 zł 20.20 zł
Brutto: 43.05 zł 24.85 zł
Kształtka 90° dla rury Ø42,4 x 2,0 mm, AISI 316, szlifowana
Netto: 59.85 zł 41.50 zł
Brutto: 73.62 zł 51.05 zł
Zaślepka płaska rury Ø42,4 x 2,0 mm, AISI 316, szlifowana
Netto: 15.40 zł 9.50 zł
Brutto: 18.94 zł 11.69 zł
Łącznik 90° dla profilu 40 x 40 x 2 mm, AISI 316, szlifowany
Netto: 61.14 zł 45.00 zł
Brutto: 75.20 zł 55.35 zł
Uchwyt punktowy dla szyb od 6 do 16 mm, dla słupka Ø33,7mm, surowy
Netto: 11.55 zł 8.50 zł
Brutto: 14.21 zł 10.46 zł
Wspornik poręczy do spawu, AISI 304, szlifowany
Netto: 22.05 zł 17.50 zł
Brutto: 27.12 zł 21.53 zł
Kształtka przegubowa dla rury Ø48,3 x 2,0 mm, AISI 304, szlifowana
Netto: 103.25 zł 80.00 zł
Brutto: 127.00 zł 98.40 zł
Uchwyt do szkła model 20 dla słupka Ø42,4 mm, ZAMAK, chromowany połysk
Netto: 10.87 zł 9.91 zł
Brutto: 13.37 zł 12.19 zł

Nowe Prawo od 2022

Szanowni Państwo,

Nadszedł  trudny czas dla naszej branży.  W związku z kończącym się okresem przejściowym nakładającym na producentów balustrad  szereg obowiązków złożyliśmy pisemne zapytanie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.  Odpowiedź z dnia 4 listopada pozbawiła nas wszystkich wątpliwości. Ministerstwo nie planuje przedłużenia okresu przejściowego, który obowiązywał od 1 stycznia 2017r. Od 1 stycznia 2022 r. pracujemy w nowych realiach prawnych!

Co się zmienia?

Każdy producent balustrady, czyli ten kto dokonuje stałej zabudowy balustrady na obiekcie budowlanym jest zobligowany do posiadania Zakładowej Kontroli Produkcji tzw. ZKP

Każdy producent balustrady, niezależnie od tego z jakiego materiału jest ona wykonana, zobligowany jest do wydania na swój wyrób Deklaracji Właściwości Użytkowych lub wydania oświadczenia o jednostkowym zastosowaniu balustrady.

Wyjaśnienie pojęć:

Zakładowa Kontrola Produkcji  – stała, wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania.

Deklaracja Właściwości Użytkowych - zawiera informacje o właściwościach użytkowych wyrobu w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk. Dokument ten jest podstawą do umieszczania na wyrobie oznakowania „B” lub „CE”. Jego sporządzenie jest konieczne do wprowadzenia wyrobu na rynek.

Na jakiej podstawie można wystawić Deklarację Właściwości Użytkowych / znak B lub CE?
No i tutaj nasza branża ma duży problem! Deklarację Właściwości Użytkowych wydaje się w oparciu o Polską Normę Krajową (znak B), lub w oparciu o Normę Europejską (CE). Ustawodawca tworząc nowe przepisy nie wziął pod uwagę, że na chwilę obecną nie ma polskiej i europejskiej normy określającej zasady wykonywania  balustrad i poręczy chroniących przed upadkiem. Jedynym możliwym wyjściem jest uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej (KOT) wydawanej przez ITB.   

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. ITB opracowało system, według którego prowadzi badania laboratoryjne podczas których dokonuje się sprawdzenia fizycznej wytrzymałości balustrad określonej w  Eurokodach PN-EN-1991-1-1, gdzie dla budownictwa jednorodzinnego obciążania poziome obliczono na 0,5kN i dla pozostałych budynków 1,0kN. Niestety całkowite koszty uzyskania Krajowej Oceny Technicznej są bardzo wysokie. Koszt KOT dla systemu opartego na rurze 42,4 x 2,0 mm to 100 000zł, czas uzyskania dokumentu – 12 miesięcy.

 Jednostkowe zastosowanie balustrady - jak sama nazwa wskazuje jest to wyrób budowlany podlegający jednostkowemu zastosowaniu, nie jest produktem wytwarzanym seryjnie, a tym samym nie może on stanowić przedmiotu swobodnego obrotu handlowego. W praktyce oznacza to, że nie można go odsprzedać, odstąpić ani przekazać w innym celu, w tym do zastosowania w innym obiekcie budowlanym, niż było to zakładane na początku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, produkty dopuszczone na zasadach jednostkowego zastosowania, muszą zostać wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta konkretnego budynku lub z nim uzgodnionej, a także musi zostać wydane oświadczenie producenta, w którym zapewnia, że dany wyrób budowlany pozostaje zgodny z dokumentacją przygotowaną przez projektanta oraz z obowiązującymi przepisami. Jednostkowego zastosowania balustrady nie można zastosować na placu budowy składającym się z wielu tych samych budynków opartych na tym samym projekcie.

 Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.

Oświadczenie producenta powinno zawierać:
1) nazwę i adres wydającego oświadczenie;
2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
3) identyfikację dokumentacji technicznej;
4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz
przepisami;
5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być
zastosowany;
6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.

Co zrobić z dokumentacją balustrady?
Według prawa budowlanego Art. 46. Kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.


Proponowane przez naszą firmę rozwiązania:
Dla naszych klientów i sieci montażowej opracowaliśmy rozwiązanie polegające na pomocy w korzystaniu z zasady jednostkowego zastosowania balustrady. Od stycznia 2022 r. uruchamiamy dla Państwa nowy dział projektowy, który będzie składał się z projektantów balustrad i projektanta z uprawnieniami konstrukcyjnymi umożliwiającymi wydanie kompletnego projektu balustrady.

Po otrzymaniu od Państwa rysunków przedmiarowych z podanymi wymiarami klatki schodowej lub balkonu zaprojektujemy indywidualną balustradę składającą się elementów balustrad z naszej oferty. Orientacyjna  cena projektu balustrad dla domku jednorodzinnego to koszt od 600,00zł netto.

Dla firm nie posiadających Zakładowej Kontroli Produkcji oferujemy pomoc w założeniu odpowiedniej dokumentacji w pierwszym roku jej prowadzenia oraz pełen zakres szkolenia tak aby w kolejnych latach ZKP było zgodne z wymogami  Rozporządzenia.  Koszt wprowadzenia ZKP i pierwszy audyt to kwota 2000zł netto. Audyt odbywa się cyklicznie raz w roku. W kolejnych latach koszt audytu wynosi 2000zł netto.    

Wprowadzenie Państwa firmy do naszej Krajowej Oceny Technicznej.
Nasza firma opracowała spójny system balustrad opartych na rurze 42,4 x 2,0 mm do zastosowania w budownictwie jednorodzinnym. System został zawnioskowany w ITB do wydania Krajowej Oceny Technicznej. Nasza firma wystąpiła jako systemodawca co oznacza, że możemy do naszej Krajowej Oceny Technicznej wpisać wszystkie firmy chcące korzystać z naszego systemu.

Wymagania i koszty przystąpienia do naszej Krajowej Oceny Technicznej:

- Podpisanie umowy na udział w naszym projekcie.

- Podpisanie pełnomocnictwa do wpisania Państwa firmy do naszej Krajowej Oceny Technicznej.

- Posiadanie Zakładowej Kontroli Produkcji lub wprowadzenie jej przez naszą firmę.

- Opłata za wpisanie do KOT: 2000,00zł netto (opłata cykliczna raz na 5 lat)

- Kaucja zwrotna w wysokości 3000,00zł netto za korzystanie z naszego systemu z zastrzeżeniem wykonania zakupu naszych systemów balustrad w kwocie nie mniejszej niż 20 000zł netto rocznie.

W 2022 r. planujemy wnioskować o wydanie kolejnych KOT dla naszych systemów opartych na profilu 40 x 40 mm oraz dla systemu „mieczowego” marki AKOS dla budownictwa jednorodzinnego / wielorodzinnego / użyteczności publicznej. Za wpisanie Państwa firmy do kolejnych KOT nie będziemy pobierać już dodatkowych opłat. 

Więcej informacji pod nr tel. 665 224 797

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.